این تمرینات با دمبل انجام می شود. اگر یک جفت دمبل در خانه دارید می توانید این تمرینات را انجام دهید.

01/08/1400

تمرین در خانه 3

سلام چطورین دوستان؟ امروز قراره با هم تمرین کنیم. اگه یه جفت دمبل داری و میتونی بند تی ار ایکس به پشت در اتاقت وصل کنی […]
01/07/1400

تمرین در خانه 2

سلام چطورین دوستان؟ امروز قراره با هم تمرین کنیم. اگه یه جفت دمبل داری و میتونی بند تی ار ایکس به پشت در اتاقت وصل کنی […]
01/06/1400

تمرین در خانه 1

سلام چطورین دوستان؟ امروز قراره با هم تمرین کنیم. اگه یه جفت دمبل داری و میتونی بند تی ار ایکس به پشت در اتاقت وصل کنی […]
 
شروع گفتگو
میتونم کمکتون کنم؟
سلام
میتونم کمکتون کنم؟